เก็บข้อมูลการทำงานของแกนนำผู้ต้องขัง พฤติกรรมเสี่ยงและเหตุปัจจัย เรือนจำ จ.นนทบุรี

เก็บข้อมูลการทำงานของแกนนำผู้ต้องขัง พฤติกรรมเสี่ยงและเหตุปัจจัย เรือนจำ จ.นนทบุรี วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำงานของแกนนำผู้ต้องขัง พฤติกรรมเสี่ยง และเหตุปัจจัย

ณ เรือนจำจังหวัด นนทบุรี

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

 

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885