นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ ผอ. สวปก. เข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ นพ.วิพุธ พูลเจริญ

นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ รับมอบดอกไม้อวยพรปีใหม่จากนายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)