นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ ผอ. สวปก. เข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ นพ.วิพุธ พูลเจริญ

นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ รับมอบดอกไม้อวยพรปีใหม่จากนายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

เลขที่ 88 ซอย ติวานนท์ 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

T: 0-2968-8019 , M: 08-6400-5133
F: 0-2968-9885